خانه / درباره مجله گوهران

درباره مجله گوهران

ما ، یعنى مجموعه ى گوهران ، از سال ٨١ تلاش کرده ایم تا تصویرى درست از شعر فارسى ارائه دهیم … و اینک از آغاز سال ٩۵ تصمیم گرفتیم تا به تصویر کشیم شعر را و رابطه اش را با هنرهاى دیگر : موسیقى ، سینما ، تصویر ، نمایش ، نقاشى و …
گوهران نماد شعر است ، نمادى از فرهنگ زیباى پارسى

مدیر مسئول و سردبیر : سعیده آبشناسان