خانه / سعیده آبشناسان
سعیده آبشناسان
سعیده آبشناسان

سعیده آبشناسان

سعیده آبشناسان مدیرمسئول و سردبیر مجله گوهران است. او گالری داری، مجموعه داری و سبک های نقاشی را نزد معصومه سیحون فراگرفته و حدود ۲۰ سال است که به عنوان مجموعه دار در حیطه هنرهای تجسمی فعالیت می کند. او همچنین تهیه کنندگی تئاتر و سینما را در کارنامه کاری خود دارد.
مجله تخصصی شعر گوهران با بیش از ۱۰ سال فعالیت حرفه ای به مدیریت او از جمله مجلات مرجع و صاحب نام در حوزه ادبیات ایران بوده است.
از کارهای اخیر سعیده آبشناسان، برگزاری حراج آثار نقاشی از مجموعه شخصی شان برای احداث بیمارستانی به نفع کودکان دارای نقص ایمنی اولیه است.