خانه / مجله هنری گوهران / در سالمرگ ژازه تباتبایی | پیکاسوی ایران

در سالمرگ ژازه تباتبایی | پیکاسوی ایران

جواد مجابی* | بيشک ژازه تباتبايي يکي از موفقترين هنرمندان ايراني بهشمار ميرود. تباتبايي در هر رشته هنرياي که تمرکز و فعاليت کرد، از بهترين و تاثيرگذاران آن حوزه بهشمار آمد. او نخستين هنرمندي بود که توانست فرهنگ مردم کوچه و بازار را در آثارش بهنمايش بگذارد و بهجاي اينکه آثاري در ستايش طبقه مرفه جامعه خلق کند، زمينهاي را فراهم کرد که نهتنها خودش بلکه نگاه هنرمندان پس از خود را نيز نسبت به فرهنگ عامه تغيير دهد. او در آثارش نهتنها چهره مردم عامي را بهتصوير کشيد بلکه از عناصري چون خط فارسي نيز بهره گرفت.

در آثار او اگر خط و نوشتهاي آمده، در اين نوشته ديکته کلمات به همان شيوهاي است که مردم عادي حرف ميزنند. او حتي براي نامگذاري آثارش، از ترکيباتي بهره گرفت که در فرهنگ عاميانه مورد توجه هستند ازجمله گنجشکک اشيمشي، معشوق و غزال تنها، عاشق و غزالها، سرچشمه به ياد تو بودم، انار دونهدونه يارم به کي ميمونه، دوران نامزدي، دودودم، فرخآغا و مونس آغا، يوسف کفترباز، حمومک مورچه داره، عروس بلنده بله، بادا بادا مبارک بادا… !

ژازه براي خلق مجسمههايش که هريک داستاني دارند از آهن قراضهها و خُرد و ريزهاي بهدرد نخور استفاده کرده است و بيشتر مجسمههاي او فرم و هويت انساني دارند. او در اشعارش همانگونه که از آهن براي خلق مجسمههايش استفاده کرده، بهره برده است و در شعري کوتاه اما تاثيرگذار به اين همزيستي سالم اشاره کرده… آهن گفت:/ من محکم و پا برجا هستم/ سخت و استوار/ بگذار با هم يکي شويم/ با هم بمانيم و از وجود هم نيرو بگيريم/ مرا بخور تمامم کن/ اينگونه جاويد ميشويم/ همانطور که کوروش ميانديشيد/ هميشه جاويد ميشويم/

باتوجه به اينکه ژازه تباتبايي يکي از هنرمندان پيشگام و صاحبسبک ايراني است که اتفاقا بسيار پرکار بوده است در سالهاي اخير بههمت دوستان و مجموعهداران چندين نمايشگاه از آثار او در معرض ديد علاقهمندان قرار گرفته است. از اين نمايشگاهها ميتوان به نمايش آثارش در گالري برگ به همت مجله تنديس و سازمان زيباسازي تهران همراه با برگزاري نشست پژوهشي و برپايي نمايشگاهش در گالري زيرزمين دستان به همت گيزيلا سينايي اشاره کرد.

البته سالهاست که بحث برپايي موزه دائمي آثار او مطرح شده است اما تاکنون اين موزه نه به سرانجام رسيده و نه اعضاي خانواده او پاسخگو هستند اما بايد اميدوار بود، چون چندي پيش خانه او توسط سازمان زيباسازي تهران خريداري شد و اين احتمال وجود دارد که در آيندهاي نهچندان دور موزه ژازه تباتبايي در اين مکان برپا شود و فرصت ديده شدن و به بحث گذاشته شدن آثارش در کل سال ميسر شود.

*شاعر و محقق ادبی 

همچنین ببینید

عطا و لقای دلکش

محمود خوشنام* | از سال‌های دهه بیست، با دگرگونی‌های فرهنگی ـ سیاسی که در ایران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − نه =