خانه / شبکه گوهران

شبکه گوهران

ویدئوهای تولید مجله فرهنگی هنری گوهران

قطعه‌ای از «عبدی بهروانفر» با روایت «سامان سالور»

رادیو گوهران | شماره‌ی ششم ـ هجدهم آذر ماه ۹۵ | با رادیو گوهران همراه باشید… قطعه‌ای از «عبدي بهروانفر» با روایت «سامان سالور» مدیر مسئول و سردبیر: سعیده آبشناسان دبیر تحریریه: علی افشار دبیر رادیو گوهران، نویسنده و گوینده: مسعود بهارلو تحریریه رادیو گوهران: مهدی قجر، الهام عباسیان و علی ضرونی انتخاب …

ادامه نوشته »

رادیوگوهران| داستان منطق‌الطیر | نوشته و خوانش «یاسر نوروزی»

رادیو گوهران | شماره‌ی پنجم ـ سوم آذر ماه ۹۵ | با رادیو گوهران همراه باشید… داستان منطق‌الطیر | نوشته و خوانش «یاسر نوروزی» مدیر مسئول و سردبیر: سعیده آبشناسان دبیر تحریریه: علی افشار دبیر رادیو گوهران، نویسنده و گوینده: مسعود بهارلو تحریریه رادیو گوهران: مهدی قجر، الهام عباسیان و …

ادامه نوشته »

اشعار «حمید مصدق» با صدای «فاطمه گودرزی»

رادیو گوهران | شماره‌ی چهارم ـ سی‌ام آبان ماه ۹۵ | با رادیو گوهران همراه باشید… اشعار حمید مصدق| گزینش و خوانش فاطمه گودرزی مدیر مسئول و سردبیر: سعیده آبشناسان دبیر تحریریه: علی افشار دبیر رادیو گوهران، نویسنده و گوینده: مسعود بهارلو تحریریه رادیو گوهران: مهدی قجر، الهام عباسیان و …

ادامه نوشته »

یادداشت موراکامی ناکام | نوشته و خوانش سهند آدم‌عارف

رادیو گوهران شماره‌ی سوم – ۱۰ آبان ۹۵ یادداشت موراکامی ناکام | نوشته و خوانش سهند آدم‌عارف مدیر مسئول و سردبیر: سعیده آبشناسان دبیر تحریریه: علی افشار دبیر رادیو گوهران، نویسنده و گوینده: مسعود بهارلو تحریریه رادیو گوهران: مهدی قجر، الهام عباسیان و علی ضرونی انتخاب موسیقی:مسعود بهارلو و آرمان …

ادامه نوشته »

مراسم دیداری دوستانه با «اروین خاچیکیان»

خاچیکیان با تنظیم آلبوم های نقاب و بی سرزمین تر از باد جایگاهش را در موسیقی تثبیت نمود، گفتنی است این دیدار دوستانه شانزدهم تیرماه در کافه شناخت برگزار شد.  

ادامه نوشته »