خانه / بایگانی برچسب: ئداستان ایرانی

بایگانی برچسب: ئداستان ایرانی

فریدون آدمیت | Fereydun Adamiyat

فریدون آدمیت

داریوش رحمانیان* | گونه‌گوني نگاه‌ها و داوري‌ها و خوانش‌ها يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي علوم انساني و اجتماعي و به ويژه تاريخ است. در تاريخ و علوم انساني صدور احكام و گزاره‌هاي متقن مطلق و خلل‌ناپذير و فرموله شده نه شدني است و نه مطلوب. در اينجا هر كسي از ظن …

ادامه نوشته »