خانه / بایگانی برچسب: میرزا ملکم خان

بایگانی برچسب: میرزا ملکم خان

ویژه| ملکم‌ستیزان ایدئولوگ | آنانکه بر پدر روشنفکری ایران شوریدند

سامان صفرزائی| مهم‌ترین مباحث فلسفه سیاسی که در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ذهن متفکران سر‌شناس غربی را مشغول خود کرد، طرح پرسش‌هایی ساده بود: «چرا باید فرد از افراد دیگر اطاعت کند؟»، «مردم در چه اوضاع و احوالی اطاعت می‌کنند؟» و «چه وقت به این اطاعت پایان می‌دهند؟»(۱) …

ادامه نوشته »