خانه / بایگانی برچسب: کاوه آهنگر

بایگانی برچسب: کاوه آهنگر

پرونده حمید مصدق | حقوقدانِ بی حقوق

حمید مصدق

در سالمرگ حمید مصدق نیم ویژه نامه اختصاصی گوهران، با یادداشت هایی از : “منصور اوجی”، “پرویز خائفی”، “محمد صنعتی”، “ضیاء موحد” و “علی باباچاهی”  همراه با رادیو گوهران: شعرهای حمید مصدق با صدای  “فاطمه گودرزی”  گوهران| حمید مُصَدِّق، شاعر و حقوق دان ایرانی بود. او و شعرش اگر چه در …

ادامه نوشته »

منصور اوجی | شعر او جبهه اعتراض را آهنگین کرد

منصور اوجی

اقبال گستردهی مردم به کتاب «آبی، خاکستری، سیاه» حمید مصدق و تبدیل بندهایی از آن به شعارهای تظاهرات دانشجویی، نتیجه آن است که اگر شاعران را به دو گروه شاعرانی که محتوا برایشان مهم است و شاعرانی که فرم و شعر ناب برایشان اهمیت دارد، تقسیم کنیم؛ حمید مصدق از …

ادامه نوشته »