قدیانلو که تاکنون آثار بسیاری در شهرهای مختلف ایران و حتی اروپا ارائه کرده، در آثارش بیشتر مضامین تخیلی را با خطوطی ساده و هندسی ارائه می‌کند. او در بوستون نیز به همین شکل به ارائه اثر پرداخته و اثری سورئالیستی را به نمایش گذاشته است.

اثر قدیانلو در بوستون، محیطی بسته با انسان‌هایی منتظر را نشان می‌دهد که بادکنکی از سقف این چهارچوب روزنی برای بیرون رفتن پیدا کرده است. این اثر که بی‌شباهت به موضوع “رویای آمریکایی” نیست موضوع تخیل انسان معاصر با رویاسازی در جهت زندگی بهتر را ترسیم کرده است.

منبع: هنرآنلاین